Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.01.2011

Miljø, naturforvaltning

 ansvarlig for tjenesten: Petter Bjartnes

<<tjenester | skogbruk | organisering
 
* Gåsejakt i Levanger og Verdal

Gåsejakt i Levanger og Verdal

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kunde-besøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler

Biologisk mangfold
- Levanger
- Verdal

Motorferdsel i utmark
- Levanger
- Verdal

Vilt
- Levanger
- Verdal
  hjorteprosjektet

Skjema

<<tjenester | skogbruk | organisering | ^

 

Gå til hovedside Innherred samkommune