Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Gebyr utslippssaker og avfallsplaner 2017  

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

1. Godkjenning av utslipp

Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. Reglene i forskrift om saksbehandling.

Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema.

Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.

 

2017

Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp

kr 2 700

Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE

kr 5 150

Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE

kr 12 000

Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE

kr 22 000

Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE

kr 31 000

Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:

kr 2 700

Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:

kr 2 700

2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter

 

Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets

tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse.

Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen.

For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:

 

Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE

kr 1 500

Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE

kr 7 200

Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE

kr 14 000

For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:

 

Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE

kr 1 500

Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE

kr 7 200

Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE

kr 14 000

3. Avfallsplaner:

 

Behandling av godkjenning av avfallsplaner:

kr 2 800

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Gå til hovedside Innherred samkommune