Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 

Gebyr landbrukstjenester 2017  
avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Landbruk og naturforvaltning

2017

Saker etter jord- og konsesjonsloven

Enkle saker kr. 2 500,-. Andre saker kr. 5 000,-.

Fradelingssaker                                             

kr. 2 000,-

Enkel planlegging tekniske miljøtiltak, av kostn.overslag ekskl. mva

0,50 %

For tyngre planlegging av tekn. miljøtiltak, av overslag ekskl. mva.

1,00 %

Spesielle planleggingsoppdrag, f.eks. grøfteplanlegging

kr. 5 000,- pr. dag, eller kr. 1 000,- pr. time.

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Gå til hovedside Innherred samkommune