Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2011

Feieravgifter 2012

 

avgifter og gebyr2011 | 2012 | 2013 | tjenester

Tekst |

2012

ORDINÆR FEIING OG TILSYN
Avgiftene for feiing og tilsyn gjennom året forfaller til betaling sammen med forfall 1. termin kommunale avgifter.

 

Feiing av 1 pipeløp inkludert tilhørende røykrør

kr. 472

Feiing av pipeløp nr. 2 og flere pipeløp på samme gnr/bnr inkludert tilhørende røykrør - pris pr. pipeløp   


kr.
279

IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER

 

TV-kontroll av pipe

 kr. 445 pr. time

Feiing av fyrkjele og andre ildsteder

kr. 520 pr. time

Kjøretid, klargjøring

kr. 280 pr. time

FRIVILLIG FEIING - sats som ordinært feiing.  

Dersom en av morkommunene i 2010 skulle få et overforbruk / underskudd på feierkapitlet dekkes dette inn gjennom tilsvarende høyere feieravgift i den aktuelle morkommune. 

 
avgifter og gebyr2011 | 2012 | 2013 | tjenester
Gå til hovedside Innherred samkommune