Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Brannvesen 2017

 

avgifter og gebyr | <<forrige år | neste år>> | tjenester

Tekst |

2017

Timesatser for ekstern bruk (KS-satser)

 
Mannskap - minimum 3 timer kr. 835 pr. time

Brannbil / lift / tankbil - minimum 3 timer

kr. 608 pr. time

Personbil - minimum 3 timer

kr. 500 pr. time

Røykmaskin pr. dag kr. 100 pr. dag
Motorsprøyte/ sugeutstyr/ vannsuger - minimum 3 timer kr. 360 pr. time

Kontroll slokkemidler

 kr. 100 pr. apparat

Kontroll brannslange

kr. 180 pr. slange

Nedbrenning i forbindelse med øvelse

Etter avtale

Forbruksvarer (pulver, skum m.v.)

Etter avtale

Gebyrregulativ for salg av pyroteknisk vare  
Behandlingsgebyr søknad kr. 1.300
Behandlingsgebyr søknad, mangelfull dokumentasjon kr. 1.700
Førstegangstilsyn utsalgssted  
Behandling egenmelding kr. 700

Kontroll utover førstegangskontroll

kr. 700
Unødvendige automatiske brannalarmer kr. 5.800 pr. alarm fra og med 3. unødige alarm
avgifter og gebyr | <<forrige år | neste år>> | tjenester
Gå til hovedside Innherred samkommune