Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune
Dialogseminar 10.02.2011 - Stiklestad

02.03.2011

<<forrige | møteplan

 

10. februar 2011, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, medierommet

Program: - komplett program som PDF - (samkommunestyremøte etter seminar>)

08.30 – 08.50

Kaffe

08.50 – 09.00

Velkommen v/ordfører Robert Svarva

09.00 – 10.00

Borgerundersøkelsen v/Arve Østgaard, Sentio
- presentasjon PDF (OBS! 15MB)

10.00 – 14.00

Framtidstro – lederskap – helhetssyn v/rektor Børje Ehrstrand ved Rinkebyskolen i Sverige. Se vedlagte artikkel som innledning.
- Puls, NrK 23.01.06

11.30 – 12.15

Lunsj

14.00 – 15.00

Kommunal planstrategi
- presentasjon PDF - Alf Birger Haugnes

Andre dokumenter, PDF:

 

 

Innkalling til:
Ordførere, formannskapsmedlemmer, medlemmer i samkommunestyret, komiteledere, rådmenn, kommunalsjefer, ledere av barnevern, ledere av helsestasjon, ledere PPT, rektorer, skolefaglige og barnehagefaglige rådgivere, formannskapssekretærer, resultatsenhetsledere, virksomhetsledere, enhetsledere i ISK, utviklingsstab ISK og hovedtillitsvalgte.

 

<<forrige | møteplan | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune