Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 52/17

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Orienteringssak - Fungerende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen reflekterer i forbindelse med opphøret av samkommunen

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Ola Stene

ola.stene@levanger.kommune.no

74052714

 

Arkivref:

 2017/8568 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

08.12.2017

52/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med det siste møtet i samkommunestyret har fungerende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen sagt seg villig til å dele noen refleksjoner med samkommunestyret.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune