Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 44/17

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF:

RS 185/17

Søkerliste VERDAL per 31.07.2014

RS 186/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom - 1719/250/1 - Jostein Øien

RS 187/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/255/2 og 3 Kvellovegen 31 - Kjell Atle Heggås

RS 188/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1719/247/1 - Håkon M. Berg-Christiansen

RS 189/17

Svar på spørsmål - Feiing av fritidsboliger

RS 190/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/253/5 Jamtlandsvegen 1263 - Ola Marius Indahl

RS 191/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/308/1 Tingstadvegen 177 - Odd Erling Jacobsen

RS 192/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom - 1717/23/1 - Åge Grenne

RS 193/17

Innvilget søknad om SMIL-tilskudd (3) til oppgradering av hydroteknisk anlegg - 1719/280/1 Gran nedre - Astrid Svendgård

RS 194/17

Innvilget konsesjon på erverv av eiendommen 1721/182/19 - Berit Kulsli og Espen Haugan

RS 195/17

Innvilget om konsesjon for erverv av 1721/30/2 Leirådalsvegen 100 - Ingvild Hynne og Erlend Rotmo

RS 196/17

Klimaskog - godkjennelse til tilplanting av areal på 1721/120/9 - Ravlo skog

RS 197/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/276/3 Sandstien 105 - Ståle Letnes

RS 198/17

Bevilgning søknad om drenering av jordbruksjord på eiendommen 1719/54/1 - Asbjørn Løvås

RS 199/17

Innvilget søknad om SMIL-tilskudd til oppgradering av hydroteknisk anlegg - 1719/280/1 Gran nedre - Astrid Svendgård

RS 200/17

Innvilget søknad om SMIL-tilskudd til oppgradering av hydroteknisk anlegg - 1719/280/1 Gran nedre - Astrid Svendgård

RS 201/17

Godkjenning av søknad om midlertidig tiltak, gravedrift - 1719/288/4 - Ingrid Hynne

RS 202/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/313/1 Tømtevegen 42 - Jostein Halsan - leid areal

RS 203/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 1721/229/1 og 229/2 - Kent Roger Østgård

RS 204/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak på eiendommen Stiklestad, gnr 29/1 - hydroteknisk tiltak

RS 205/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/25/1 Stiklestad Alle 221 - Petter Bjartnes

RS 206/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/20/1 Østvollvegen 45 - Asgeir Hafstad

RS 207/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen gnr 79/1 i Verdal, bygging av fang-/rensedammer

RS 208/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom - 1721/207/1 - Inge Gustavson

RS 209/17

Klimaskog - godkjennelse til tilplanting av areal på 1719/133/1 - Bitten Bjørgum Stjern

RS 210/17

Svar på spørsmål omkring avskoging i Levanger kommune

RS 211/17

Tillatelse til fradeling av tilleggsjord fra eiendommen 1721/278/3 Sandstien 24 - Otte Høgli (Knut Svein Råstad)

RS 212/17

Godkjent søknad om bygging av landbruksveg vkl.3 - Østermarkaveien - 1719/192/3 - Torbjørn Ekle

RS 213/17

Avslag på søknad om omdisponering av fulldyrka jord til oppføring av bolig på eiendommen gnr. 39 bnr. 4 i Levanger

RS 214/17

Innvilget søknad om SMIL-tilskudd til utskifting av gammel rør - 1719/95/1 Brokstien 90 - Johan Holan

RS 215/17

Søknad om regionalt miljøtilskudd avvises

RS 216/17

Søknad om konsesjon for erverv av 1721/30/2 Leirådalsvegen 100 - Ingvild Hynne og Erlend Rotmo

RS 217/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen 1721 gnr 78/3 - hydroteknisk tiltak

RS 218/17

Avslag på søknad om omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord og fradeling av 1 dekar stor boligtomt fra 1719/6/5 Nordsivegen 236 - Jomar Berg

RS 219/17

Godkjent søknad om bygging av landbruksvei veiklasse 3- 1721/40/1- Hans Olav Minsås

RS 220/17

Tillatelse til deling av driftsenheten gnr. 9 bnr. 3 og 13 fra gnr. 95 bnr. 10 og gnr. 107 bnr. 2 og 38

RS 221/17

Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak på eiendommen Dullum vestre, gnr 182/1

RS 222/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1717/24/2 - Tor Kristian Krog

RS 223/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/84/4 Gamle Skrovesvegen 135 - Nina Høyem

RS 224/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/67/3 Grytesvegen 95 - Einar Myhr

RS 225/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/242/11 Jamtlandsvegen 1343 A - Ola Marius Indahl

RS 226/17

Klimaskog-søknad om tilplanting av areal på 1719/133/1 - B.B. Stjern - tillatt omdisponert 3,3 dekar fulldyrka jord

RS 227/17

Tillatelse til fradeling av 2 dekar stor tomt til boligformål fra eiendommen 1719/361/1 Osen Nordvegen 315 - Mari Anne Norvik og Olav Norvik

RS 228/17

Delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Gryte gnr 59/1 - rydding og inngjerding av gammel kulturmark

RS 229/17

Klimaskog-søknad om tilplanting av areal på 1719/250/1 - Jostein Øien - tillatelse

RS 230/17

Gravesøknad Ingrid Hynne

RS 231/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Fagernes, gnr 1/4 i Levanger - rydding og inngjerding av beite

RS 232/17

Søknad om konsesjon for erverv av 1719/170/2 og 169/3 Nonstad østre - Terje Veie

RS 233/17

Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Mossing øvre, gnr 201/1

RS 234/17

Jon Olav Vikan - innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i tilknytning til eiendommen Rindsem gnr 275/1 i Verdal

RS 235/17

Trekk av innvilget søknad og behandling av ny søknad om tilskudd til dreneirng av jordbruksjord - 1721/145/1 Vest Hellan - Ole Petter Hjelde

RS 236/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1719/264/3 Åsaunvegen 62 - Gunn Tove Lund Vangstad og Magnus Vangstad

RS 237/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, utvendig istandsetting av gammel bygning på eiendommen Fagernes, gnr 1 bnr 4 i Levanger

RS 238/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Lello gnr 68 bnr 2 og 6 - hydroteknisk tiltak Kongsbekken

RS 239/17

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1719/303/25 - Ole Marius Haldorsen Sagmo

RS 240/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak på eiendommen Kjølen gnr 229 bnr 6 i Levanger kommune

RS 241/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1721/78/26 Sende lille nedre - Jon Ivar Kjelvik

RS 242/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/267/2 Gamle Kongeveg Nord 272 - Knut Thomas Johansen

RS 243/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/236/1 Brakstad Nedre - Annar Følke

RS 244/17

Tillatelse til fradeling av bygninger på 1721/79/1 Fiksevegen 32 - Randi Skavhaug Hallem og Morten Hallem

RS 245/17

Godkjenning av søknad om midlertidig tiltak, gravedrift - 1717/61/1 - Maren Stene Almlid

RS 246/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/68/2 - Jorulf Lello

RS 247/17

Tillatelse til fradeling av tillegg til 1719/312/51 fra 1719/312/1 Tingstadvegen 46 - Berit Marie Spillum

RS 248/17

Produksjonstilskudd i jordbruket Levanger kommune pr 1.1.2017

RS 249/17

Søknad om tilskudd drenering av jordbruksjord 1719/205/1 - Ole martin Almlid

RS 250/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/246/1 Bollgardssletta 29 - Jon Olav Karlgård

RS 251/17

Tillatelse til omdisponering av 6,7 dekar fulldyrka areal til klimaskog

RS 252/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/313/2 Tømtevegen 33 - Jostein Halsan - eget areal

RS 253/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak på eiendommen Skei, gnr 103 bnr 1 i Verdal

RS 254/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1719/356/4 Norviklia 60 - Helena Søtvik Winje og Espen Winje

RS 255/17

Søknad om konsesjon for erverv av 1719/170/2 og 169/3 Nonstad østre - Rikke Mo Veie

RS 256/17

Avslag på søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til mekanisk etterarbeid - 1717/59/2 - Hallgeir Ulvik

RS 257/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/259/3 Jamtlandsvegen 445 - Tomas Valstad

RS 258/17

Godkjent plan for nydyrking på eiendommen 1721/24/6- Haug Vestre- Tore Bjørkli

RS 259/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/121/1, 1721/268/1 og 1721/113/3 - Håvard Bjørken

RS 260/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/182/3 Dullum mellom - Marta Myhr

RS 261/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/217/15 Solberg østre - Ola Grenne

RS 262/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2017- Knut Voll

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune