Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 19.05.17

sak 15/17

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF

RS 56/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/133/8- Jostein Tanem

RS 57/17

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove

RS 58/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1719/303/3- Otte Munkeby

RS 59/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/29/1- Johan Hofstad

RS 60/17

Godkjenning av bygging landbruksvei - enkel traktorvei kl 8 - 1717/103/1- Jan Lutdal

RS 61/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/241/3- Arne Gunnar Karlgård

RS 62/17

Klagebehandling på vedtak om avkorting av miljøtilskudd 2016- klage tas ikke til følge- 1719/330/1- Alf Anders Øwre

RS 63/17

Tillatelse til fradeling av 1,6 dekar bebygd tomt fra 1721/241/3 og 13 Skansen - Odd Arne Tromsdal

RS 64/17

Avslag på søknad på omdisponering og fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1721/36/1 Leksdalsvegen 134 - Johan Olav Valseth Lian - jordlovsbehandling

RS 65/17

Tillatelse til omdisponering av 4,3 dekar dyrak jord til formål klimaskog - 1719/165/1

RS 66/17

Søknad om etablering av deponi for gravemasser på eiendommen 1721/253/5- oppheving av ugyldig vedtak

RS 67/17

Søknad om fradeling av skogteigen 1719/113/2 fra eiendommen 1719/17/1 Eide - Frank Eide

RS 68/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1719/253/3- Geir Magne Rinnan

RS 69/17

Innvilget konsesjon for erverv av jorda på eiendommen 1721/253/5 Haugan Jamtlandsvegen 1263 - Ola Marius Indahl

RS 70/17

Svar på søknad om dispensasjon fra kravet om 10 år lang jordleieavtale på eiendommen 1721/261/1 Lerfald vestre - Fredrik Vangstad

RS 71/17

Klagebehandling på vedtak om utbetaling av tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Bjørn Stormo

RS 72/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1721/158/3 Staurdalen - Severin Kluken

RS 73/17

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2017

RS 74/17

Avslag på søknad om omdisponering fradeling av 0,5 dekar fulldyrka jord og tillatelse til fradeling av 0,6 dekar annet areal til boligformål på eiendommen gnr. 313 bnr. 6 og 34 i Levanger

RS 75/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/133/1- Eirik Bjørgan

RS 76/17

Innvilget konsesjon ved erverv av 1721/216/1 - med varig fritak fra boplikten - Olav Wohlen

RS 77/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/242/11- Ola Marius Indahl

RS 78/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 - Trond Knipenberg

RS 79/17

Innvilget konsesjon på eiendommen 1721/183/2 - Arnt Egil Leirset

RS 80/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1719/256/6- Salthammer Nedre DA

RS 81/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/275/1- Jon Olav Vikan

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune