Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 09.12.16

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

Dato: 09.12.2016

Tid:

Tid:10:00 - 10:50

Sakliste (rev. 06.12.16) som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 35/16

Godkjenning av møteprotokoll

protkoll

vedtak

video

PS 36/16

Referater

utredning

vedtak

video

PS 37/16

Møteplan 2017 - samkommunestyret (rev. 06.12.16)

utredning

vedtak

video

PS 38/16

Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,4 dekar innmarksbeite fra eiendommen 1719/242/1 Undlien søndre / Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - som tilleggsareal boligformål til 1719/242/31 Granly

utredning

vedtak

video

PS 39/16

Fritak fra kommunale verv - Tronn Røtvoll - oppnevning av nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg (utlagt 02.12.16)


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 15 + 3 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
-
forfall
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Arild Kvernmo Pedersen Verdal Ap vara
x
Silje Heggdal Sjøvold
Pål Sverre Fikse Verdal Sp vara
x
Marit Voll
Karl Bernhard Hoel Verdal Sp vara
x
Trude Holm

 

Orientering (før møtet ble satt):

 

Forespørsel - video

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet spørsmål til ordføreren angående enhet brann- og redning og organisering av dagkasernering.

Ordføreren besvarte spørsmålet.  
Gå til topp 

 

 

PS 35/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.12.2016 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 17. november 2016 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 17. november 2016 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 36/16 Referat

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.12.2016 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. 
Gå til topp 

 


PS 37/16 Møteplan 2017 - samkommunestyret

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.12.2016 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

2. februar endres til 9. februar 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Møteplan samkommunestyret 2017:

Torsdag 9. februar

Kl. 10, Levanger

Torsdag 23. mars

Kl. 10, Verdal

Torsdag 4. mai

Kl. 10, Levanger

Torsdag 8. juni

Kl. 10, Verdal

Fredag 6. oktober

Kl. 10, Levanger

Fredag 8. desember

Kl. 10, Verdal

Gå til topp 

 

PS 38/16 Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,4 dekar innmarksbeite fra eiendommen 1719/242/1 Undlien søndre / Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - som tilleggsareal boligformål til 1719/242/31 Granly

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.12.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Innherred samkommune tar klagen til følge og med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 0,2 dekar innmarksbeite av dårlig kvalitet til boligformål på eiendommen gnr. 242 bnr. 1. Tillatelsen begrunnes med at beite er av dårlig kvalitet og at arronderingen av beite ikke vil forringes.  

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling av 0,4 dekar stor parsell fra eiendommen gnr. 242 bnr. 1 i Levanger som tilleggsareal til eiendommen gnr. 242 bnr. 31 som omsøkt.
Gå til topp 

 

 

PS 39/16 Fritak fra kommunale verv - Tronn Røtvoll - oppnevning av nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.12.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Knut Snorre Sandnes erstatter Tronn Røtvoll som nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune