Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 17.11.16

sak 31/16

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Finansreglement for Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Marit Berg Ness
marit.berg.ness@innherred-samkommune.no

Arkivref:

2016/8152

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret 17.11.2016 31/16

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Finansreglementet vedtas. Vedlagte rutiner for finansforvaltning iverksettes fra vedtaksdato.

Vedlegg:

1

Finansreglement PDF

2

Finansrutiner PDF

3

KomRevs uttalelse finansreglement PDF

4

KomRevs uttalelse finansrutiner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Finansreglement og finansrutiner er utarbeidet. Det foreligger uttalelse fra KomRev Trøndelag til både reglementet og rutinene.

Vurdering:

Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan samkommunens finansforvaltning skal skje ved å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering av likvide midler. Reglementet gjelder for Innherred Samkommune etter Kommunelovens kap 5B, Samkommune.

Gå til topp

 


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune