Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 17.11.16

sak 24/16

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF

RS 45/16

Innvilget konsesjon på erverv av eiendommen 1719/187/3 - Ivar Brænne

RS 46/16

Godkjenning av plan for nydyrking- 1721/61/3- Eirik Nanne Finstad Skjørholm - 35 dekar

RS 47/16

Deling av eiendommen 1719/277/1 Hegle øvre - Roar Morten Graff - Tilleggsareal til 1719/303/3 Munkeby vestre - 45 dekar tillates fradelt

RS 48/16

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom - 1721/76/7 , 1721/76/13 og 1721/173/6 Musemsvegen 164 - Per Inge Langdal

RS 49/16

Godkjenning av plan for nydyrking - 1719/291/2 Gustad østre - Bjørnar Matberg - 130 dekar fulldyrket

RS 50/16

Innvilget konsesjon for erverv av fast eiendom - 1719/289/17 Gustadvegen 86 , Lauvhaugen - Jo Severin Matberg

RS 51/16

Innvilga konsesjon for erverv av fast eiendom - 1719/290/34 Gustadvegen 103 , Kløvjan vestre II - Bjørnar Matberg

RS 52/16

Godkjenning av plan for nydyrking - 1719/289/3 Løvhaugen - Bjørnar Matberg 20 dekar fulldyrka og 20 dekar overflatedyrka

RS 53/16

Innvilget konsesjon for erverv en ideell halvpart av eiendommen 1721/103/1 Skei - Trude Myrvold

RS 54/16

Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 1721/221/2 Skavhaug nedre - Arve M Skavhaug

RS 55/16

Tillatelse etter jordloven til fradeling av 4 dekar stor tun på eiendommen 1721/253/5 Jamtlandsvegen 1263 - Eva Helen Berg Indahl og Roger Indahl - for salg av øvrig eiendom

RS 56/16

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 1719/157/1 - Falstad Nedre AS - 100 dekar overflatedyrka

RS 57/16

Innvilget konsesjon på eiedommen 1719/100/4 og 1719/111/2 - Vivian Rønning Svendsen

RS 58/16

Tillatelse til omdisponering og fradeling av to parseller på hhv 2,3 dekar og 2,5 dekar som tillegg til eiendommen gnr. 1721/52/7 fra eiendommen 1721/52/1

RS 59/16

Avslag på søknad om omdisponering og fradeling av 0,8 dekar stort innmarksbeite fra 1719/242/1 som tilleggsareal til boligformål til 1719/242/31 Granly

RS 60/16

Tillatelse til fradeling av bebygd parsell på 1,9 dekar fra eiendommen 1719/320/1 Laugsand - Tonje Skaare Laugsand

RS 61/16

Kopi - Endelig vedtak - sak om omdisponering etter jordloven - 1721/136/1 - klagen tas ikke til følge

RS 62/16

Tillatelse til omdisponering 0,4 dekar fulldyrka jord og fradeling av 0,9 dekar tilleggsareal til 1719/6/53 fra 1719/6/6 Nordvik - Annar Kjønstad

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune