Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 02.06.16

sak 16/16

<<sakliste | vedtak |  neste sak>>


Referater som PDF

RS 37/16

Tillatelse til fradeling av 1,5 dekar fra 1721/76/20  - Reidar Harry Flyum til 1721/76/8

RS 38/16

Godkjenning av plan for nydyrking - 1719/62/2 - Harald Dalheim - dekar

RS 39/16

Tillatelse til fradeling av 45 dekar stort tilleggsareal til 1719/303/3 Otte Munkeby fra 1719/277/1 Hegle øvre - Roar Morten Graff

RS 40/16

Avvikling av samkommunemodellen - lovendring er vedtatt

RS 41/16

Godkjent søknad om ombygging av traktorvei "SVARTTJØNNVEGEN" til skogsbilveiklasse 3- 1719/121/1- Møyfrid Strømsøe

RS 42/16

Tillatese til fradeling av 1,4 dekar stor bebygd tomt fra 1721/206/1 Overmo - Marte Janne Overmo

RS 43/16

Tillatelse til fradeling av 55,7 dekar fradeling av eiendommen 1721/166/7 Byna øvre - Inger Lise og Svein Morten Kulsli - som tilleggsareal til eiendommen gnr. 182  bnr.1 - Ole Marius Kulsli

RS 44/16

Godkjenning av plan for nydyrking - 1721/162/1 - John-Magnus Gomo

 

Gå til topp


<<sakliste | vedtak |  neste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune