Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 30.10.15

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset Verdal kommune

Dato:

30.10.15

Tid:

10:00 - 11:05

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 23/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 24/15

Orientering kommunereformen

-

vedtak

video

PS 25/15

Referater

utredning

vedtak

video

PS 26/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015, Innherred samkommune vedtak video
PS 27/15 Møteplan 2016 - samkommunestyret vedtak video
PS 28/15 Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2015-2019 utredning vedtak video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 18 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Arne Leonhardsen Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Jon Ketil Vongraven

kommunalsjef, Levanger

 

  • I starten av møtet orienterte Frol IL v/Fritjof Sandstad og Olav Martin Indgaard om mulig søknad om VM orientering 2019 - video - presentasjon PDF

 


PS 23/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag:

«Protokoll fra møte 7. september 2015 godkjennes.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 7. september 201 godkjennes.

Gå til topp 

 

 

PS 24/15 Orientering kommunereformen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

Jostein Grimstad orienterte - presentasjon PDF

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken tas til etterretning.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til etterretning.

Gå til topp 

 

 

PS 25/15 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag:

«Referatene tas til orientering.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

Gå til topp 

 

 

PS 26/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015, Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Økonomirapport 2. tertial 2015 for Innherred Samkommune tas til etterretning.

 Gå til topp 

 

 

PS 27/15 Møteplan 2016 - Samkommunestyret

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag:

«Møte torsdag 8.12 flyttes til fredag 9.12.»

Avstemning:

Det ble først votert over SVs endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble votert over administrasjonssjefens tilråding med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for samkommunestyret 2016:

Torsdag 4. februar

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 21. april

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 2. juni

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 8. september

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 17. november

Kl. 10.00, Levanger

Fredag 9. desember

Kl. 10.00, Verdal

 Gå til topp 

 

 

PS 28/15 Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2015-2019

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag på leder og nestleder:

Turnusperiode:                  Leder:                             Nestleder:

2015-31.12.17              Hans Heieraas (Levanger)   John Hermann  (Verdal)

01.01.18 – ut valgperioden  John Hermann (Verdal)       Hans Heieraas (Levanger)

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over ordførers forslag som ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget i Innherred samkommune for valgperioden 2015-2019:

Medlemmer:

John Hermann (Verdal)

Kristine Karlgård (Verdal)

Hans Heieraas (Levanger)

Asbjørn Folkvord (Levanger)

Varamedlemmer:

Astrid Tromsdal (Verdal)

Kristin Johanne Hildrum (Verdal)

Tronn Røtvoll (Verdal) 

Anne Grete Hojem (Levanger)

Johan Fossan (Levanger)

Mette Jørstad (Levanger)

Turnusperiode:                  Leder:                             Nestleder:

2015-31.12.17                 Hans Heieraas (Levanger)  John Hermann  (Verdal)

01.01.18 – ut valgperioden  John Hermann (Verdal)       Hans Heieraas (Levanger)

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune