Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 07.09.15

 

<< | møteplan |

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Auditoriet, HUNT forskningssenter, Levanger

Dato:

07.09.15

Tid:

10:00 - 11:05

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 19/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 20/15

Referater

utredning

vedtak

video

PS 21/15

Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III

utredning

vedtak

video

PS 22/15 Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner - vedtekter utredning vedtak video

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 14+1 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf - forfall
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf - forfall
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - forfall
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Torunn Rotmo Verdal Ap varamedlem 2 x Kristin Johanne Hildrum

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Ola Stene

ass. administrasjonssjef

Line Therese Ertsås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

 

Det ble i starten av møtet en orientering om HUNT v/Steinar Krokstad (presentasjon PDF) og Kristian Hveem - video

Det ble også gitt en omvisning etter møtet.

I slutten av møtet orienterte administrasjonssjefen om status kommunereformarbeidet - video
Gå til topp 

 

 

PS 19/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 4. juni 2015 godkjennes.» 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 4. juni 2015 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

 

PS 20/15 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Referatene tas til orientering.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 21/15 Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret stiller seg positiv til deltakelse i Innherredsprogrammet del III for videre vekst og utvikling i regionen.

Det søkes finansiell bistand til drift av Innherredsprogrammet del III fra NTFK og FMNT.
Gå til topp 

 

 

 

PS 22/15 Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner - vedtekter

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslag til vedtekter for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner vedtas.
Gå til topp 

<< | møteplan |
Gå til hovedside Innherred samkommune