Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 30.01.14

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger kommune

Dato:

30.01.2014

Tid:

10:00 - oppmøte


Sakliste (rev. 27.01.14, sak 6/14) som PDF - Protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 1/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 2/14

Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien)

utredning

vedtak

video

PS 3/14

Tiltaksanalyse i vannrammedirektivet Innherred samkommune -perioden 2014-2021

utredning

vedtak

video

PS 4/14

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling

utredning

vedtak

video

PS 5/14

Årsrapport Innherred samkommune 2013

utredning

vedtak

video

PS 6/14

Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - (utlagt 27.01.14)

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 13+5 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - forfall
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf - forfall
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv - forfall
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf - forfall
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv - forfall
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Svein Erik Veie Levanger Ap varamedlem 1 x Anne Grete Hojem
Ina Helen Kollerud Levanger Ap varamedlem 5 x Jann Karlsen
Annikken Kjær Haraldsen Levanger V varamedlem 1 x Hanne Ihler Toldnes
Kjell Woll Sigurdsen Verdal Ap varamedlem 5 x Kjetil Aarstad
Anne Kolstad Verdal Sp varamedlem 1 x Marit Voll

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Ola Stene

ass. administrasjonssjef

Line Therese Ertsås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig


Orienteringer:

Espen Lyngsaunet orienterte i starten av møtet om Interkommunale friluftsråd - tekst - presentasjon PDF - video
| ^

 

 

PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet forslag på at protokoll fra samkommunestyrets møte 5. desember 2013 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 5. desember 2013 godkjennes.
| ^

 

 

PS 2/14 Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien)

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred samkommune støtter hovedtrekkene i Brannstudien og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle brann- og redningstjenesten.
| ^

 

 

PS 3/14 Tiltaksanalyse i vannrammedirektivet Innherred samkommune -perioden 2014-2021

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tiltaksanalysen for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune godkjennes og oversendes Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som er vannregionmyndighet i Trøndelag.
| ^

 

 

PS 4/14 Planprogram for  kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 og på grunnlag av innkomne høringsuttalelser, vedtas «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» med følgende endring:

Det tas høyde for at prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien 2014, og at behandlingen av planen dermed vil bli forskjøvet tilsvarende.
| ^

 

 

PS 5/14 Årsrapport Innherred samkommune 2013

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsrapport 2013 for Innherred samkommune tas til orientering.
| ^

 

 

PS 6/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
  2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
  3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune