Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

15.11.2012

Samkommunestyret 05.12.13

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger kommune

Dato:

05.12.2013

Tid:

10:00 - 11:10

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 37/13

Godkjenning av møteprotokoll

20.11.13

vedtak

video

  (Administrasjonssjefen om samkommestyrets vedtak i sak 30/13) video

PS 38/13

Referater

utredning

vedtak

video

PS 39/13

Møteplan 2014 - Samkommunestyret

utredning

vedtak

video

PS 40/13

Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - klage på fakturabeløp

utredning

vedtak

video

PS 41/13

Framtidig havneaktivitet Fiborgtangen

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 16+0 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf - ordfører, forfall
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Gunnar Morten Løvås Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h - forfall
Ingen vara Verdal Ap -ap, krf - Bjørn Iversen
Ingen vara Verdal H -h - Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef

Jostein Grimstad

rådmann VK

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig


Settevaraordfører: Kristin Johanne Hildrum (ap) ble valgt som settevaraordfører

Orienteringer:

  • Trondheim Havn v/havnedirektør Wollert Krohn-Hansen - Havneselskapets side vedrørende framtidig aktivitet på Fiborgtangen i Skogn - presentasjon PDF - video
      -  ^

 

 

PS

Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.12.2013 - video

Orientering i møte:

Angående vedtak i samkommunestyrets sak 30/13 v/administrasjonssjef Ola Stene

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 20. november 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 20. november 2013 godkjennes.
  -  ^

 

 

 

Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.12.2013 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  -  ^

 

 

 

Møteplan 2014 - Samkommunestyret

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.12.2013 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Møtet i juni og desember søkes flyttet til dato som ikke er samtidig med møter i fylkestinget.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for samkommunestyret 2014:

Torsdag 30. januar

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 24. april

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 12. juni

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 9. oktober

Kl. 10.00, Verdal

Fredag 21. november

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 4. desember

Kl. 10.00, Verdal


Møtet i juni og desember søkes flyttet til dato som ikke er samtidig med møter i fylkestinget.

  -  ^

Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - klage på fakturabeløp

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage fra Åsen Eiendomsutvikling AS datert 06.11.2013 på fakturabeløp i forbindelse med en mindre endring i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Stokkberget, tas ikke til følge. 
  -  ^

 

 

 

Lokalisering av Logistikknutepunkt for Midt-Norge på Skogn

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I forbindelse med arbeidet med mulighetsstudie for utnyttelse av havnemulighetene i Trondheimsfjorden er det viktig at potensialene ved å etablere et knutepunkt på Skogn klargjøres.

  -  ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune