Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 08.-09.04.13
 - Dialogseminar sammen med formannskapene
 

<< | møteplan | >>

Felles dialogseminar sammen med formannskapene, hotell Åre Continental Inn

Video og Dokumenter som PDF fra seminaret

Felles:


Levanger

 

Verdal

=============

Program som PDF

Dag 1 mandag 8. april 2013 - møteleder Bjørn Iversen

Reise/Åpning

08:15/08:30

Bussavgang fra Levanger rådhus

Bussavgang fra Verdal rådhus

10:30-10:45

Kaffe og noe å bite i

 

10:45-11:00

Velkommen – forventninger til dialogseminaret

samkommuneordfører Bjørn Iversen

UtvS

Sasam

       Bolk 1

       Samfunn

   og

        samarbeid

 

11:00-11:45

Hvordan ser Trøndelag ut i 2030?

-basert på et langt liv i forvaltningen og NIVI-rapporten

Ass fylkesmann Oddbjørn Nordset

11:45-12:15

Kommentarer fra representanter for folkevalgte, tillitsvalgte og ledelse

Marit Voll, Tove Randi Olsen og Trond Selseth/Alf B Haugnes 

12:15-12:45

Summing rundt bordene om temaet.
Kort plenum

 

12:45-13:30

Lunsj

 

13:30-15:00

Vi er tatt opp i «Saman om ein betre kommune» – hva skal vi oppnå gjennom dette?

Organisasjonssjef Mette Holand, Molde kommune orienterer om hvordan Molde gjør dette.

Arbeid i grupper om forventninger til dette arbeidet hos oss

 

15:00-15:15

Kaffepause

 

 

Bolk 2 Samferdsel

15:15-16:00

E6 / Jernbane Steinkjer – Trondheim. Fylkesvegplanen.

Innledning ved Fylkesråd Tor Erik Jensen.

16:00-16:45

Logistikknutepunkt i Midt – Norge.

Nytt havneselskap.          

Innledning ved havnedirektør Wollert Krohn – Hansen.

Bolk 3

samhandling

16:45- 17:30

Status etter 1 år med samhandlingsreformen

Innledning fra samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal. Rom for spørsmål/dialog

 

19:00

Middag

 

 

Dag 2 tirsdag 9. april 2013 - møteleder Robert Svarva

 

07:00-08:30

Frukost

 

 

Bolk 4

Økonomi, plan, og styring

08:30-10:00

Oppstart av økonomiplanarbeidet

Relevante styringsdata fra årsrapport og oppdatert grunnlagsdokument

Hva kan administrasjonen forvente å få av styringssignal fra politikerne i arbeidet med neste års økonomiplan?

Økonomisjef og utviklingsstab

 

10:00-11:30

Kommunespesifikke tema

 

 

Levanger

Oppstart Kommunedelplan helse

Verdal

Oppstart kommunedelplan Verdal sentrum

 

11:30-11:45

Kaffe og utsjekk

 

Bolk 5

oppvekstmiljø

11:45-13:00

Hva fremmer eller hemmer handlingsrommet for å få til et bærekraftig lokalsamfunn som understøtter et robust oppvekstmiljø?

Innledning fra utviklingsstaben og arbeid i grupper

 

Avslutning

12:50-13:00

Oppsummering og vel heim!

Ved Robert Svarva

 

13:00-13:30

Lunsj

 

 

13:30-

Avreise

 

 

15:30/15:45

Ankomst Verdal

Ankomst Levanger

 

Målgruppe

Samkommunestyret

18

Formannskapsmedlemmer og komiteledere som ikke sitter i samkommunestyret

10

Strategisk ledergruppe og enhetsledere/virksomhetsledere

47

Hovedtillitsvalgte

 8

Sekretariat, innledere

 5

Maksimalt antall (vil alltid være forfall)

88

 

 

NB!!  Eventuelle forfall meldes til: Rita-Mari Keiserås - rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

Av Samkommunestyrets medlemmer møter 14 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x  
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h - 18.03.13
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv - 04.04.13
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - 02.04.13
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h - 18.03.13
           
           
           
           

Fra formannskap og ellers 7 av 10:

Hans Aalberg Levanger Frp formannskapet x Kun 9. april
Karl Meinert Buchholdt Levanger V formannskapet - 19.03.13
Per Anker Johansen Levange Ap driftskomiteen - 18.03.13
Alf Magnar Reberg Levange Sp PUK x  
Ole Gunnar Hallager Verdal Ap formannskapet x   
Astrid Tromsdal Verdal Ap formannskapet x   
Pål Sverre Fikse Verdal Sp formannskapet - 18.03.13
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf formannskapet x   
Berit Musum Verdal Frp formannskapet x   
Ove Morten Haugan Verdal Ap plan og samfunn    

 

<< | møteplan | >>  | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune