Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

09.11.2011

Samkommunestyret 09.11.11

sak 28/11

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Innherred samkommune

 

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2011/8785 

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 09.11.11 28/11

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2012 og Økonomiplan for 2012-2015 for Innherred samkommune.
  2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2012:
    • Verdal kommune      kr. 32.718.687,-
    • Levanger kommune  kr. 44.881.313,-
  3. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar
    med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Vedlegg:

1

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Innherred samkommune PDF

2 Kontrollutvalget ISK, sak 15/11 Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudjett 2012 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2012, en økonomiplan for perioden 2012 - 2015, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av det vedlagte dokumentet.


<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune