Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.11.2010

Samkommunestyret 11.11.10

sak 51/10

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Innherred samkommune

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2010/8859

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.11.10 51/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.  Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefen forslag til Budsjett for 2011 og Økonomiplan for 2011- 2014 for Innherred samkommune.

2.  Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2011:

·    Verdal kommune                kr. 30.055.783,-

·    Levanger kommune            kr. 42.142.039,-

3.  Morkommunene bes om å vedta følgende investeringsramme for Brann og redningstjenesten for økonomiplanperioden:

·    Verdal kommune                kr.    467.370,- i 2011

·    Levanger kommune            kr. 1.152.630,- i 2011
                                     kr. 3.000.000,- i 2013

     4.  Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar
         med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Vedlegg:

1

Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Innherred samkommune PDF  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2011, en økonomiplan for perioden 2011 - 2014, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune