Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

27.05.2010

Samkommunestyret 27.05.10

sak 27/10

<<sakliste | vedtak | neste sak>>


REFERATSAKER

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 27.05.10 27/10

(Dokumenter i PDF-format)

RS 13/10
1719/303/5 - Johannes Slåtsve - Søknad om deling av eiendommen Slåtsve -jordlovsbehandling

RS 14/10
Tilsagn om skjønnsmidler 2010 for deltakelse i kvalitetskommuneprogramme

RS 15/10
1719/6/5 - Jomar Berg - søknad om fradeling av areal til boligtomt av eiendommen Vikan

RS 16/10
1719/267/2 - Knut Thomas Johansen - søker om deling av grunneiendom - Borgsmo gård - jordlovsbehandling

RS 17/10
Høringsnotat - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen

RS 18/10
1719/17/6 - Kåre Almåsbakk - Søknad om fradeling av bygninger på eiendommen Rendsborg - jordlovsbehandling

 

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune