Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.12.2008

Samkommunestyret 03.12.08

sak 45/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


MØTEPLAN 2009 - SAMKOMMUNESTYRET

Saksbehandler:

Rita-Mari Keiserås

Arkivref: 2008/12055

Saken avgjøres av: SKS
 

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.12.08 45/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2009:

Mandag 2. – tirsdag 3. februar

Økonomiplanseminar felles med formannskapene

Torsdag 26. februar

kl. 10.00, Levanger

Torsdag 30. april

kl. 10.00, Verdal

Torsdag 28. mai

kl. 10.00, Levanger

Torsdag 24. september

kl. 10.00, Verdal

Torsdag 29. oktober

kl. 10.00, Levanger

Fredag   11. desember

kl. 10.00, Verdal

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2009 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Møteplan for politiske møter for Levanger kommune og møteplan for Verdal kommune er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av forslag til møteplan for samkommunestyret for 2009.

Vurdering:

Administrasjonssjefen har i hovedsak satt opp et forslag til møteplan som bygger på mønsteret for inneværende år. Det er også tatt hensyn til fylkesting ved utarbeidelse av forslaget.

Det foreslås dager for dialogseminar i februar. Slikt seminar er tidligere år avviklet felles med formannskapene i Verdal og Levanger. Forøvrig har rådmann og kommunalsjefer samt enhetsledere og hovedtillitsvalgte deltatt. En ser for seg at en del av seminaret blir felles for begge kommunene og at en del planlegges for hver enkelt kommune.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune