Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 26.06.08

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus, kl. 10:00-12:45

Sakliste | som PDF  -  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

   

PS 25/08

Godkjenning av møteprotokoll

15.05.08

video

PS 26/08

Referater

utredning

video

PS 27/08

Kontrollutvalgets årsrapport for 2007

utredning

video

PS 28/08

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høringsuttalelse

utredning

video
(avstemning)

PS 29/08

Status for rusprosjektet i Innherred Samkommune

utredning

video
(presentasjon)

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 18.

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x   
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x   
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x   
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x   
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf - forfall
Hafell Rigmor Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V x  
Reberg Alf Magnar Levanger Sp varamedlem 3 x (Nesgård)
Aas Kristin Levanger Dna varamedlem 5 x (Karlsen)
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x (Hildrum)
Ingen vara Verdal Frp -Frp,H,Krf - (Sundfær)
Ingen vara Verdal Krf -Frp,H,Krf - (Hafell)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Inge Marie Bakken

kommunalsjef Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær Levanger kommune

Åsmund Brygfjeld webansvarlig

Merknader:

Sak 29/08 ble behandlet før sak 27/08.

Orienteringer:

 

 

 

PS 25/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.06.2008 - video

Forslag i møte:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 15. mai 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 15. mai 2008 godkjennes.
| ^

 

 

 

PS 26/08 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.06.2008 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
| ^

 

 

PS 27/08 Kontrollutvalgets årsrapport for 2007

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til samkommunestyret til orientering.
| ^

 

 

PS 28/08 Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.06.2008 - video - (avstemning)

Utdelt i møte:

Manifest fra Frostating 16.- 17. juni 2008 (PDF) ble utdelt og gjennomgått.

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende endringsforslag:

”Oljevekster” tas ut - strategi 2. andre avsnitt.

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret slutter seg til Manifestet fra Frostating 16.- 17. juni 2008.

Avstemning:

Rebergs endringsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Iversens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred Samkommune er tilfreds med at det lages felles fylkesplan for Sør og Nord-Trøndelag. Planen er overordnet, og arbeidet videre med handlingsprogram og tiltak blir svært viktig. Arbeidet med konkret oppfølging vil vise om felles fylkesplan er liv laga.

Innherred Samkommune vil be om at disse områdene blir mer tydelig behandla i planen:

Biogass som klimavirkemiddel – strategi 1.3

Naturgass og kraftvarmeverk på Skogn, strategi 2.5

Mer tydelig ambisjon i arealpolitikken – strategi 4.4

Skognterminalen som containerhavn – strategi 6.1

Mer tydelig satsing på jernbane og høyhastighetstog – strategi 6.2

Strategi 2, 2. avsnitt: ”Oljevekster” tas ut.

Samkommunestyret slutter seg til Manifestet fra Frostating 16.- 17. juni 2008.
| ^

 

 

 

PS 29/08 Status for rusprosjektet i Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.06.2008 - video - (presentasjon video)
presentasjon PDF - powerpoint

Orientering i møte:

Prosjektleder Grete Lindseth orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Status gitt om Rusprosjektet i Innherred samkommune tas til orientering.

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune