Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

25.01.2008

Samkommunestyret 24.01.08

sak 02/08

<<sakliste | vedtak | neste sak>>

REFERATSAKER

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.01.08 02/08

 

RS 1/08

1719/228/2 - Deling av eiendommen Fåraaunet - jordlovsbehandling PDF

RS 2/08

1719/7/1 - Svein Erik Granli - Deling av eiendommen Kjønstad østre - jordlovsbehandling PDF

RS 3/08

1719/62/5 - John Morten Svendgård  - søknad om fradeling av tunbebyggelsen på  eiendommen Sletnes PDF

RS 4/08

1719/89/1 - Fridtjov Skjerve - Deling av eiendommen Skjerve nordre - jordlovsbehandling PDF

RS 5/08

1719/182/2 - Oddleiv Myhr - fradeling boligtomt av Dullum østre og Haukåsen - jordlovsbehandling PDF

RS 6/08

Åsa Ingrid Aarmo og Ronny Sagmo - behandling av søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Heimtun 1719/308/8 PDF

 

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune