Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.05.2006

Samkommunestyret 11.05.06

sak 024/06

<<sakliste | vedtak | neste sak>>

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Trond Selseth

Arkivref:  2006/2511 - /210

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.05.2006 024/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.      Innherred samkommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.

2.      Administrasjonssjefens årsrapport for 2005 tas til orientering.

Vedlegg:

1.      Årsrapport 2005  PDF

2.      Årsregnskap 2005  PDF

3.      Utskrift av kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg i sak nr. 06/2006 og 07/2006  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherreds samkommunes årsrapport og årsregnskap for 2005 fram til behandling.

Det vises til tidligere utsendte dokumenter i saken samt kontrollutvalgets behandling av sak 06/2006 og 07/2006.

Samkommunens regnskap for 2005 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-

Sammenlignet med budsjettet for 2005 var det et samlet overforbruk på kr 5 137 737,-.

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune