Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 20.10.05

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

20.10.2005, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus, kl. 10:00 - 12:00

SAKLISTE: som PDF  | møteprotokoll som PDF

Saksnr. Innhold  

PS 38/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.05

29.09.05

PS 39/05

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp ordfører x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Eriksson Robert Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Arentz)
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Nesgård)
Midthjell Sverre B. Verdal Dna,Sp varamedlem 1 x (Kristoffersen)*
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

*Ikke valgt nytt medlem etter Gerd Janne Kristoffersen ennå

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås, rådmann Rudolf Holmvik, økonomisjef Meier Hallan, enhetsleder Barn og familie Marit Aksnes

Orienteringer:

I forkant av møtet ble det gitt en orientering fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Trude Nøst og Marit Schønberg angående situasjonen for videregående skoler i regionen - powerpoint

 

 

PS 38/05 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 29.09.05

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 29. september 2005 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 29. september 2005 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 39/05 ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Orientering i møte:

Administrasjonssjefen orienterte  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 16 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Økonomiplan 2006-2009 vedtas og danner grunnlag for det forestående budsjettarbeid for 2006.  | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune