Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 25.08.05

sakliste PDF
hovedutskrift PDF

<< | møteplan | >>

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Tid:

10:00 - 13:40

SAKLISTE: som PDF | hovedutskrift som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 28/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 09.06.05

09.06.05

PS 29/05

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

PS 30/05

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 – INNHERRED SAMKOMMUNE

(gjennomgang av prosessen )

ingen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V fung.varaordfører - forfall
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører - forfall
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 1 x (Thraning)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 3 x (Norberg)
Solem Arne Levanger Sp,Sv Varamedlem 2 x (Hynne)
Skjerve Ragnhild Levanger Sp,Sv Varamedlem 3 x (Trøite)
Midthjell Sverre B. Verdal Dna,Sp Varamedlem 1 x (Hallem)
Stiklestad Kjell Verdal Dna,Sp Varamedlem 3 x (Iversen)
Ingen vara for Birger Meinhardt

I tillegg møtte:
Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

I tillegg var tilstede (klikk enhet for orientering):
Assisterende rådmann Arvid Vada, økonomisjef Meier Hallan, fagansvarlig enhet økonomi Trond Selseth, økonomikonsulent Erling Steinmo, enhetsleder Barn og familie Marit Aksnes, barnevernsleder Torill Moe, barnevernsleder Bente Nestvold, enhetsleder Helse- og rehabilitering Tore Fjerdingen, enhetsleder Organisasjon Øystein Sende, enhetsleder IKT Torbjørn Olsen, enhetsleder PBOM Johannes Bremer, nestleder enhet Kemner Harald Bakken, enhetsleder Dokumentsenter Eva Lian.

Orienteringer i møtet:

·         Orientering om barnevernstjenesten v/Torill Moe – innledning v/enhetsleder ved Barn og familie, Marit Aksnes | presentasjon powerpoint

·         Orientering om situasjonen i ISK-enhetene v/enhetslederne. | ^

Referatsaker:

·         Barnevernstjenestens kvartalsrapportering Levanger PDF | GIF side 2
Barnevernstjenestens kvartalsrapportering Verdal PDF | GIF side 2
(Fylkesmannen i N-T, 2005 | 2004)

 

 

PS 28/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 09.06.05

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 9. juni 2005 godkjennes.  | ^

 

 

 

PS 29/05 BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

2.      Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. | ^

 

 

 

PS 30/05 ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 – INNHERRED SAMKOMMUNE

Orientering i møte:

Økonomisjef Meier Hallan orienterte om økonomiplanprosessen.

Forslag i møte:

Gerd Janne Kristoffersen (DNA) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret tar gjennomgangen av økonomiplanprosessen til orientering. I forbindelse med planprosessen ber samkommunestyret administrasjonssjefen om å innarbeide følgende nye tiltak i økonomiplan og årsbudsjett for enhet Helse og rehab:

FMS Innherred gis et årlig tilskudd på minimum 60.000,- kroner for å dekke sine husleiekostnader.

Avstemning:

Kristoffersens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar gjennomgangen av økonomiplanprosessen til orientering. I forbindelse med planprosessen ber samkommunestyret administrasjonssjefen om å innarbeide følgende nye tiltak i økonomiplan og årsbudsjett for enhet Helse og rehab:

FMS Innherred gis et årlig tilskudd på minimum 60.000,- kroner for å dekke sine husleiekostnader.

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune