Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.04.2005

Samkommunestyret 07.04.05

sak 013/05

<<sakliste | neste sak>> | vedtak

REFERATSAKER

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:    K1-
Objekt:
   

Arkivsaknr:
2005001783

 

Saken avgjøres av: SKS

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

07.04.2005

RMK

013/05

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

 

Dok.dato  

Avsender/Mottaker

Tittel

1

05/2457

I

21.02.2005

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL MOTTAK, SORTERING OG LAGRING AV AVFALL PÅ HEIR, LEVANGER PDF (0,8MB)

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune