Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 17.02.05

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

17.02.2005 Kl. 10:00-12:10, Levanger Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE: som PDF  |  protokoll som PDF
 

Sak nr.

Sakstittel

 

009/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.01.05

010/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR

utredning

011/05

INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

012/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Ronglan)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)
Solem Arne Levanger Sp,Sv varamedlem 2 x (Hynne)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, assisterende rådmann Inger Marie Bakken og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten møtte:

Økonomisjef Meier Hallan, prosjektleder ISK Jon Ragnar Sæther og fra revisjonen Terje Wist.

Orienteringer:

Merknader:

Sak 011/05 ble behandlet før sak 010/05.

Samkommunestyrets møter i mars og april slås sammen til ett møte som avholdes den 7. april, på Verdal. | ^


 

 

009/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 20. januar 2005 godkjennes.

17.02.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-009/05 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 20. januar 2005 godkjennes. | ^

 

 

 

010/05: INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6. 2005

2.      Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.

3.      Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på servicegrad og tilgjengelighet.

17.02.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag – nytt pkt.:

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag – til administrasjonen:

Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet enhet.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag pkt. 1 tiltrådt med 14 mot 4 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Iversens forslag vedtatt med 15 mot 3 stemmer.

Heieraas forslag enstemmig tiltrådt oversendt administrasjonen.

ISK-010/05 Innstilling:

1.      Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6. 2005

2.      Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.

3.      Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på servicegrad og tilgjengelighet.

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet enhet. | ^

 

 

 

011/05: INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Balansert Mål og resultatstyring innføres i Innherred samkommune som framgår av saksframlegget

Forslag til styringskort for 2005 tas til orientering, og vil bli realitetsbehandlet på neste møte

17.02.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag:

Nytt pkt. 2 - første overordna mål for ISK:

Utvikle Innherred Samkommune som et troverdig, demokratisk styrt alternativ til kommunesammenslåing.

Lennart Johansson (SV) fremmet følgende forslag – nytt pkt. 3:

Politikerne i Innherred samkommune gis opplæring i balansert målstyring.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.

Iversens forslag vedtatt med 14 mot 4 stemmer.

Johanssons forslag vedtatt med 17 mot 1 stemme.

ISK-011/05 Vedtak:

1.      Balansert Mål og resultatstyring innføres i Innherred samkommune som framgår av saksframlegget

Forslag til styringskort for 2005 tas til orientering, og vil bli realitetsbehandlet på neste møte

2.      Første overordna mål for Innherred samkommune: Utvikle Innherred Samkommune som et troverdig, demokratisk styrt alternativ til kommunesammenslåing.

Politikerne i Innherred samkommune gis opplæring i balansert målstyring. | ^

 


 

 

012/05: INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Ansvaret for Arkiv overføres til i Innherred samkommune fra 1.6.2005, og organiseres som en egen enhet i samkommunen eventuelt sammen med andre internservice-oppgaver.

17.02.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag – nytt pkt.:

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag – til administrasjonen:

Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet enhet.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Iversens forslag tiltrådt med 15 mot 3 stemmer.

Heieraas forslag vedtatt oversendt administrasjonen med 17 mot 1 stemme.

ISK-012/05 INNSTILLING:

Ansvaret for Arkiv overføres til i Innherred samkommune fra 1.6.2005, og organiseres som en egen enhet i samkommunen eventuelt sammen med andre internservice-oppgaver.

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet enhet. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune