Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 034/04

<<sakliste | neste sak>> | vedtak

REFERATSAKER 

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:    K1-
Objekt:
   

Arkivsaknr:
2004005091

Saken avgjøres av: SKS

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

RMK

034/04

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

 

Dok.dato  

Avsender/Mottaker

Tittel

1

04/10941

I

21.07.2004

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

REGISTRERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE  side 2, 3  | org.nr.

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune