Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

15.04.2004

Samkommunestyret 15.04.04

sak 023/04

<<forrige sak | sakliste>>| vedtak

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

Saksansvarlig:
Rita-Mari Keiserås

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004002208

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

15.04.2004

RMK

023/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det settes ned en arbeidsgruppe som vurderer og kommer med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av arbeidsgruppa oppnevnes:

……………………………………..

……………………………………..

Administrasjonssjefen oppnevner sekretær.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      Reglement for godtgjøring Verdal kommune PDF

2.      Reglement for godtgjøring Levanger kommune

Saksopplysninger:

Medlemmene i samkommunestyret får i dag ingen fast møtegodtgjøring. Levanger og Verdal kommuner har hver sine reglement for godtgjøring som blir fulgt. Det vil si at det blir utbetalt forskjellig godtgjøring for samkommunestyrets medlemmer ut fra hvilken kommune de hører til.

Vurdering:

Administrasjonssjefen mener det bør lages felles regler for godtgjøring til samkommunestyrets medlemmer, eller eventuelt at det lages et felles reglement som gjelder for både Verdal, Levanger og Innherred samkommune.

Administrasjonssjefen vil foreslå at det settes ned en liten arbeidsgruppe som vurderer saken og kommer med forslag til godtgjøringsreglement.|

<<forrige sak | sakliste>>| vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune