Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

15.04.2004

Samkommunestyret 15.04.04

sak 019/04

<<sakliste | neste sak>>| vedtak

REFERATSAKER

Saksansvarlig:
Rita-Mari Keiserås

Arkiv:    K1-
Objekt:
   

Arkivsaknr:
2004002231

Saken avgjøres av: SKS

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

15.04.2004

RMK

019/04

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

 

Dok.dato  

Avsender/Mottaker

Tittel

1

04/4895

U

29.03.2004

Kommunal- og regionaldepartementet

Vedr. Innherred samkommune. Forskrift om vedtekter til forsøk med samkommune PDF

<<sakliste | neste sak>>| vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune