Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

04.03.2004

Samkommunestyret 04.03.04

sak 016/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

ORIENTERING OM DIVERSE OVERORDNA PLANER

Saksansvarlig:
Ola Stene

Arkiv:   K1
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004001357

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

04.03.2004

OST

016/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret tar orientering om diverse overordna planer i kommunene til orientering

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Samkommunestyret vil ha et overordna ansvar for planleggingsoppgaver i de to kommunene. I møtet vil en del viktige planutfordringer bli gjennomgått.

Vurdering:

Saken legges fram som orienteringssak.  ^

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

Gå til hovedside Innherred samkommune