Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

04.03.2004

Samkommunestyret 04.03.04

sak 008/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

Saksansvarlig:
Ola Stene

Arkiv:   K1-040
Objekt:
   

Arkivsaknr:
2004000526

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

29.01.2004

OST

007/04

Innherred Samkommunestyre

04.03.2004

OST

008/04

FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende møteplan vedtas for resten av 2004:

30-31.03.2004

  Økonomiplanseminar felles med formannskapene

 15.04.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

27.05.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

17.06.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

02.09.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

07.10.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

11.11.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

16.12.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

I samsvar med vedtak i sak 07/04 har administrasjonen i samråd med politisk ledelse gjennomgått møteplanene og foreslår slik møteplan for samkommunestyret resten av året:

 

 

 

30-31.03.2004

  Økonomiplanseminar felles med formannskapene

 15.04.2004

  Kl 13:00, Levanger

 

27.05.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

17.06.2004

  Kl 13:00, Levanger

 

02.09.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

07.10.2004

  Kl 13:00, Levanger

 

11.11.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

16.12.2004

  Kl 13:00, Levanger

 

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Neste møte i Samkommunestyret settes til 04.03.04 kl. 10.00 på Verdal rådhus.

Administrasjonen bes om å samordne møtetidspunkt i forhold til de øvrige politiske møtene i Verdal og Levanger.

Avstemning:

Forslag fremlagt i møtet enstemmig vedtatt.

ISK-007/04 Vedtak:

Neste møte i Samkommunestyret settes til 04.03.04 kl. 10.00 på Verdal rådhus.

Administrasjonen bes om å samordne møtetidspunkt i forhold til de øvrige politiske møtene i Verdal og Levanger.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende møteplan for 2004 vedtas:

29.01.2004

04.03.2004

01.04.2004

10.06.2004

02.09.2004

07.10.2004

11.11.2004

16.12.2004

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. ^

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

Gå til hovedside Innherred samkommune