Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Møteplan 2016 (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2015-2019| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 4. februar

1-7

kl. 10, Levanger
Torsdag 21. april kl. 10, Verdal

Torsdag 2. juni

15-22

kl. 10, Levanger

Torsdag 8. september
avlyst
kl. 10, Verdal

Torsdag 17. november

kl. 10, Levanger

Fredag 9. desember

35-38

Kl. 10, Verdal

Merknad:

1

Samkommunestyret berammet til 08.09.16 avlyst grunnet liten saksmengde
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune