Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

30.10.2012

Møteplan 2014 (vedtak) - sekretær Line Therese Ertsås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2011-2015| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 30. januar

01-06

Kl. 10.00, Levanger
Torsdag 24. april 07-15 OBS! Kl. 09.00, Verdal

Torsdag 12. juni *

16-19

Stiklestad, kl. 09:00-10:00, jubileumsmarkering fra kl 10:00–11:30. Avslutning med lunsj i kulturhuset.

Torsdag 9. oktober

20-25

Kl. 09.00 OBS!, Verdal

Fredag 21. november

--

Utgår pga. lite saker

Torsdag 4. desember *

26-31

Kl. 10.00, Verdal

Merknad:

1

Møtet i juni og desember søkes flyttet til dato som ikke er samtidig med møter i fylkestinget.
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune