Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

30.10.2012

Møteplan 2013 (vedtak)- (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2011-2015| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)


Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll


Merknad

Torsdag 7. februar

01-04

Kl. 10.00, Verdal
Mandag 8.-tirsdag 9. april hotell Åre Continental Inn, felles med formannskapene - dialogseminar

Torsdag 11. april

05-12

Kl. 09.00, Levanger

Torsdag 13. juni

13-20

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 3. oktober

21-27

Kl. 10.00, Levanger

Onsdag 20. november

28-36

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 5. desember

37-41

Kl. 10.00, Levanger

Merknad:

1

 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014| 2015 | 2016 | 2017 | ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune