Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.10.2012

Møteplan 2010 (vedtak)

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Samkommunestyret | (2003-2007) | alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr.

Merknad  

Torsdag 18. februar

1-18

Åre

 

Torsdag 22. april

19-25

kl. 09.00-11:00, Stiklestad

 

Torsdag 27. mai

26-34

kl. 10.00, Verdal

  

Torsdag 9. september

35-40

kl. 10.00, Levanger

 
Torsdag 11. november

41-51

Kl. 10.00, Verdal

  

Torsdag 2. desember

52-57

kl. 10.00, Levanger
 
Merknad:

1

 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune