Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.10.2012

Møteplan 2008 (vedtak)

levanger | verdal

<< | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Samkommunestyret (2003-2007) | alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr.

Merknad  
24.01.08

1-4

Verdal  
1 04.-05.02

99-99

økonomiplanseminar felles med formannskapene utgår  
1 28.02.08

5-10

Samkommunestyremøte +
dialogseminar med ledere og tillitsvalgte felles med formannskapene, Holmen gård
 
10.04.08

11-17

Levanger  
15.05.08

18-24

Verdal  
26.06.08

25-29

Levanger  
11.09.08

99-99

Verdal, kl. 10:00 flyttet til 24.09.08  
24.09.08

30-37

Levanger  
30.10.08

38-42

Verdal rådhus  
2 27.11.08

99-99

Verdal, kl. 10:00 flyttet til 03.12.08  
2 03.12.08

43-53

Verdal, kl. 10:00  
Merknad:

1

Økonomiplanseminar felles med formannskapene 04.-05.02.08 utgår, "endags" seminar settes opp 28.02.08

2

Evt. videreføring av ISK:
Departementet lovet rask tilbakemelding slik at det skulle være mulig å legge fram sak til samkommunstyret 27.11. Statssekretær Sandbakken har nå varslet at vi ikke kan få tilbekemelding før etter et møte i departementet samme dag. For å få behandlet saken før jul har Ordføreren derfor besluttet å utsette det planlagte samkommune-styremøtet torsdag 27.november til onsdag 3. desember.
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 

<< | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012^^

Gå til hovedside Innherred samkommune