Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

12.11.2012

Utviklingsstab

 

<<organisering |

Alfabetisk, etternavn:

Opprettet
fra og med 01.01.11
Ragnhild Holmberg Aunsmo kommuneoverlege
Berit Hakkebo rådgiver
Dina von Heimburg folkehelsekoordinator
Øystein Lunnan rådgiver
Ingrid Juberg Moe kommuneadvokat, permisjon
Siri Lunnan advokatfullmektig, vikar
Ingunn Riseth kommuneadvokat, permisjon
Anette Tiller Skjervø SLT-koordinator Levanger/Verdal
Audhild Slapgård jurist, vikar
Anne Grete Wold samhandlingskoordinator

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkortBerit Hakkebo - klikk for personkortDina von Heimburg - klikk for personkortØystein Lunnan - klikk for personkortIngrid Juberg Moe

Ingunn Riseth - klikk for personkortAnette Tiller Skjervø - klikk for personkortAudhild SlapgårdAnne Grethe Wold - klikk for personkort

Hvor befinner utviklingsstaben seg

 • Utviklingsstaben har base i felles kontorer på rådhuset i Verdal og Levanger
 • Det betyr at ansatte i utviklingsstaben i stor grad befinner seg på kontoret i den kommunen hvor dagens møteaktiviteter foregår - møter på Levanger betyr gjerne kontorsted Levanger og tilsvarende på Verdal


Hva gjør utviklingsstaben

 • Utviklingsstaben er en stabsfunksjon som ivaretar utviklingsarbeid på vegne av Strategisk ledergruppe, dvs. rådmennene og kommunalsjefene i Levanger og Verdal.
 • Utviklingsarbeid defineres som overordnet strategisk, innovasjons- og utviklingsarbeid mot målgruppen strategisk ledergruppe, rådmennenes ledergrupper, enhetsledere og virksomhetsledere.
 • Utviklingsstaben skal bidra til at ulike typer utviklingsarbeid ses i sammenheng.
 • De som jobber i staben har i hovedsak ikke driftsansvar, men det finnes unntak – og spesielt kommuneadvokaten og kommuneoverlegen har også fagansvar.
 • Utviklingsstaben kan bidra i ”daglig” utviklingsarbeid etter ønske fra enhetene. Det er viktig å påpeke at mye av utviklingsarbeidet knyttet til medarbeider- og lederskap (som på mange måter er basis i tjenesteutvikling og kvalitetsutvikling), må skje og skjer ”ute” i organisasjonen. Det må derfor diskuteres hvordan utviklingsstabens rolle i dette arbeidet kan eller skal være.
 • Utviklingsstaben kan være et bindeledd mellom driftsorganisasjonen og strategisk ledelse, og være ”lyttepost” og formidle utfordringer både fra våre omgivelser og i organisasjonen – med utgangspunkt i de arenaer hvor utviklingsstaben er til stede.
 • Utviklingsstaben skal også
  • være prosessveiledere/prosessdrivere
  • gi lederstøtte/veiledning i utviklingsprosesser innenfor enheter eller i ledergrupper (på tvers)
  • være initiativtakere og motivatører for prosessforbedringer av tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
  • definere og sikre at prosjektarbeid er i overensstemmelse med organisasjonens mål
  • bidra i planprosesser – jfr. årshjulet
  • gjennomføre analyse- og utredningsarbeid og undersøkelser
Gå til hovedside Innherred samkommune