Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Kontrollutvalg 2015-2019 - sks-sak 28/15

levanger | verdal

<< | møtekalender | organisering | godtgjøring

medlemmer
Hans Heieraas Levanger Sp leder 201531.12.17
nestleder 01.01.18 ut perioden
John Hermann Verdal Uavh nestleder 2015 – 31.12.17
leder
01.01.18 ut perioden
Asbjørn Folkvord Levanger Sv  
Kristine Kulstad Verdal Sp  
varamedlemmer Kontrollutvalget ^
Anne Grete Hojem Levanger Ap Varamedlem  
Johan Fossan Levanger Krf Varamedlem  
Mette Jørstad Levanger Frp Varamedlem  
Astrid Tromsdal Verdal Ap Varamedlem  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap Varamedlem  
Tronn Røtvoll Verdal H Varamedlem  
Merknader

1

 
2
 

<< | møtekalender | organisering | godtgjøring | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune