Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.11.2012

Kontrollutvalg 2011-2015 - sks-sak 31/11

levanger | verdal

<< | møtekalender | organisering | godtgjøring | >>

medlemmer
Gunnar Myhr Levanger H leder 09.11.11 – 31.12.13
nestleder 01.01.14 – ut perioden
Lars Gunnar Marken Verdal V nestleder 09.11.11 – 31.12.13
leder 01.01.14 –
ut perioden
Fanny Gausen Levanger Dna  
Kristine Karlgård Verdal Sp  
varamedlemmer Kontrollutvalget ^
1 Kari Johanne Kjerkol Levanger Dna Varamedlem  
2 Lars Forberg Levanger Sp Varamedlem  
Asbjørn Folkvord Levanger Sv Varamedlem  
Rolf Tømmerås Verdal Dna Varamedlem  
Marita Nergård Gustad Verdal Krf Varamedlem  
Bjørn Holmli Verdal Dna Varamedlem  
Merknader

1

Terje Veimo, dna, Levanger, varamedlem, fritatt fra 01.11.12 og ut perioden (flyttet til annen kommune), ny vara Kari Johanne Kjerkol, dna, Levanger
2
Lars Forberg, SP, varamedlem i stedet for Line Thorsen, SP, fra 09.10.14 og ut perioden

<< | møtekalender | organisering | godtgjøring | >> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune