Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 01.07.2010

 

Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016

Beskrivelser av tiltak i Økonomiplanens tiltaksdel

Avgifter og gebyrer Innherred samkommune 2016

Økonomireglement Innherred samkommune 2016

Samarbeidsavtale for Innherred samkommune

Plan- og styringssystemet for kommunene Levanger og Verdal

Planstrategi 2013-2016 for kommunene Levanger og Verdal

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Regnskap og årsberetning for Innherred samkommune 2014

Årsrapport for Innherred samkommune 2014

Årshjul Innherred samkommune


Send innspill: postmottak@innherred-samkommune.no innen 20. november 2015

Gå til hovedside Innherred samkommune