Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 19.10.2010

Kommuneplanens arealdel
- Levanger kommune og Verdal kommune - høringsuttalelser
 

| annonser |

Dato Høringsuttalelser:
07.08.10
frist
Samkommunestyrets sak 33/10, 27.05.10
Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal er av samkommunestyret i møte den 27.05.2010, sak nr. 33/10, vedtatt framlagt for høring og offentlig ettersyn. Planforslaget som er en felles arealplan for begge kommuner, viser foreslåtte områder for boliger, næring, hytter samt områder for spredt boligbygging. I tillegg viser planen hovedtrekkene i arealbruk for øvrig innenfor kommunene.

Eventuell uttalelse til planen skal sendes til: Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller på e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Frist for uttalelse: 7. august 2010
----------------------------------

Innkommet høringer som PDF:

08.06.10 Børge Lund, Levanger
09.06.10 Tore Stavrum, Ytterøy
15.06.10 Frol Bygdealmenning, styret
22.06.10 Forsvarsbygg
28.06.10 Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag
29.06.10 Statnett
29.06.10 Morten Kulstad, Verdal
01.07.10 Sametinget
02.07.10 Norges vassdrags- og energidirektorat
11.07.10 Skogn og Grønningen Almenninger
12.07.10 Barnerepresentanten, Levanger kommune
22.07.10 Finne Industri og Næringspark A/S, Levanger
28.07.10 Direktoratet for mineralforvaltning
02.08.10 Kverkild, Aksnes, Kverkild og Helberg, Verdal
02.08.10 Mattilsynet
02.08.10 Norstrøm og Bjartnes, Verdal
04.08.10 Levanger SV
04.08.10 Odd Kr. Bendiksen, Steinkjer
04.08.10 AS Verdalsbruket
05.08.10 Anne J. og Amund Hatlinghus, Skogn
05.08.10 Sameiet Hestøya, Levanger
05.08.10 Naturvernforbundet, Levanger
06.08.10 Fritjof Sandstad, Levanger
07.08.10 Grunneiere Skille, Skogn - Geite Østre - Engtrøa, Mule
07.08.10 Sissel og Kjell Johan Hermann, Verdal
10.08.10 Jernbaneverket
10.08.10 Levanger Senterparti v/ Guri Skjesol
Verdal Senterpartiet v/ Pål Sverre Fikse
12.08.10 Levanger Næringsselskap AS
12.08.10 Røstad entreprenør as, Verdal
12.08.10 Asbjørg og Sverre Marken, Verdal
19.08.10 Meråker kommune
25.08.10 Nord-Trøndelag Fylkeskommune
25.08.10 Statens vegvesen
30.08.10 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
22.09.10 Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde
13.10.10 Kystverket

| annonser |

Gå til hovedside Innherred samkommune