Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 11.11.2009

Godtgjøringsreglement - Samkommunestyret mfl.

levanger | verdal
 

dokumenter | samkommunestyret  

Godtjøringsreglementet vedtatt av Innherred samkommunestyre i møte 07.10.04, sak nr. 043/04.
Revisjoner

  1. Fra 1.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører:

  • Endring fra 01.01.10, jfr. sak 28/09:
    Den faste godtgjøringen til Samkommunetyrets medlemmer settes til 12.000,- fra 01.01.10

  • Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

  • De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

  1. Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av morkommunene etter gjeldende regelverk for den enkelte kommune.

Endring fra 01.01.08, jfr. sak 23/08:

Kontrollutvalgets medlemmer (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. Lederen av kontrollutvalget gis en generell godtgjøring på kr. 2.500,- pr. år i tillegg.

 ^

dokumenter | samkommunestyret

 

Gå til hovedside Innherred samkommune