Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 16.11.2010

Delegasjonsreglement

dokumenter


 

Delegasjonsreglement PDF | word
Revidert 20.11.13(Generell oppdatering)

Administrativt delegasjonsreglement som PDF | word
Revidert 28.04.06 (Tatt inn Dokumentsenter og Servicekontor)

----- historikk -----

Delegasjonsreglement PDF | word
Revidert 04.03.04 (Tatt inn utvalg for behandling av hastesaker)

Delegasjonsreglementet vedtatt av Innherred samkommunestyre i møte 29.01.04, sak nr. 05/04.
 

Gå til hovedside Innherred samkommune